Sensire wekt op deze locatie duurzame energie op

292
Zonnepanelen

Er wordt nu
kW
opgewekt